Pärnu Sadama muuli kaldakindlustuse pinnaseankrute rajamine

Tellija: Sinear OÜ
Objekti aadress: Kaubasadama tee 2, Pärnu
Ehitusperiood: aprill-juuni 2014