Keskkonnainspektsiooni hoone rekonstrueerimine

Tellija: Keskkonnaministeerium
Objekti aadress: Kopli 76 Tallinn
Ehitusperiood: mai 2012 – oktoober 2012