Estlink 2 mastide vaiankrud Püssis

Tellija: KMG Insenerehitus AS
Ehituse lõpp: juuli 2012