2003. aastal tegevust alustanud Riverside OÜ on Eesti kapitalil põhinev ettevõte. Riverside põhitegevuseks on ehitus- ja remonditööde teostamine, ehitustööde peatöövõtt ja ehitusjuhtimine ning ehitusekspertiiside teostamine. Lisaks tavapärastele üldehitustööde teostamisele pakume oma klientidele ehitusjuhtimise ja projekteerimisteenust, teostame ehitusekspertiise ja tegutseme omanikujärelevalve funktsioonides.

Riverside OÜ 2013. aasta müügitulu oli 12 108 tuhat euro ja muud äritulud 9 926 tuhat euro. Kokku tulu 22 034 tuhat euro, sellest valdava enamuse moodustas ehitustööde peatöövõtt. Riverside keskmine töötajate arv 2013. aastal oli 38.

Riverside on alates 26. augustist 2003 registreeritud majandustegevuse registris ja omab luba tegutseda ehitamise ja ehitusjuhtimisega, omanikujärelevalve, ehitusprojektide ja ehitiste ekspertiiside tegemisega ning projekteerimisega. Registreeringud katavad üldehituse, keskkonnaehituse, veevarustuse ja kanalisatsiooni, sooja-, gaasivarustuse- ja ventilatsioonitööde teostamise.

Riversidel on Muinsuskaitseameti poolt välja antud tegevusluba arhitektuurimälestiste konserveerimiseks, restaureerimiseks ja remondiks. Tegevusluba on tähtajatu.


Bureau Veritas Eesti OÜ on auditeerinud Riverside juhtimissüsteemi ja tunnistanud selle vastavuses olevaks ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 ja OHSAS 18001:2007 standardite nõuetele. Vastavad sertifikaadid kehtivad 05. oktoobrini 2016, Riverside juhtimissüsteemi käsitlusala on ehitusalaste projektide kavandamine, juhtimine ja läbiviimine.

Riverside OÜ on saavutanud 2014. aasta majandusandmete põhjal reitingu väga hea (AA). Krediidiinfo reiting on ettevõttele antav hinnang, mis määratakse majandus-, finants- ja maksekommete koondhindena.

Riverside OÜ on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige.