2003. aastal tegevust alustanud Riverside OÜ on Eesti kapitalil põhinev ettevõte. Riverside põhitegevuseks on ehitus- ja remonditööde teostamine, ehitustööde peatöövõtt ja ehitusjuhtimine ning ehitusekspertiiside teostamine. Lisaks tavapärastele üldehitustööde teostamisele pakume oma klientidele ehitusjuhtimise ja projekteerimisteenust, teostame ehitusekspertiise ja tegutseme omanikujärelevalve funktsioonides.

Riverside on alates 26. augustist 2003 registreeritud majandustegevuse registris ja omab luba tegutseda ehitamise ja ehitusjuhtimisega, omanikujärelevalve, ehitusprojektide ja ehitiste ekspertiiside tegemisega ning projekteerimisega. Registreeringud katavad üldehituse, keskkonnaehituse, veevarustuse ja kanalisatsiooni, sooja-, gaasivarustuse- ja ventilatsioonitööde teostamise.

Riversidel on Muinsuskaitseameti poolt välja antud tegevusluba arhitektuurimälestiste konserveerimiseks, restaureerimiseks ja remondiks. Tegevusluba on tähtajatu.